Детско консултиране

В наличност Референция: 9
0.00 лв.
В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната атмосфера и отношенията на членовете на семейството..
За запазване на час и допълнителни въпроси, може да се свържете с нас и по телефон.

Код на продукта - 9 , Телефон - 0899969896

Онлайн консултиране
Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряват пълна конфиденциалност на споделената информация.
Психологично консултиране за фирми и служители
Фирмите и организациите също могат да се възползват от психологическо консултиране, за да успеят да намалят стреса и тревожността на работното място, да подобрят комуникацията със служителите и отделните звена.
Семейно консултиране
Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в която всички елементи си влияят взаимно.
Може да има редица причини да имате притеснения, свързани с децата.
Целта при детско –юношеското консултиране е психологът да помогне на родителите да разберат какво се случва с детето им и да им даде насоки за преодоляването на възникналите психологически ситуации и трудности.
Работата с децата може да се провежда по различни методи и с техники, адаптирани към възрастовите особености и индивидуалната специфика на всяко дете.
Ако детето е във възраст в която е затруднен асоциативният поток или невъзможен, най-често се използват техники, свързани с играта, рисуването, моделирането, чрез които детето успява да изрази своите мисли и емоции или да пресъздаде, назове и преработи ситуации, които го тревожат и вълнуват, но за които не е успявало да изрази с думи до момента.
В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната атмосфера и отношенията на членовете на семейството.
Терапевтичата работа е насочена към идентифициране на причините за проблема и намиране на правилния път за решаване на проблема. Подкрепата на детето е толкова важна, колкото работата с родителите, а понякога и с разширения кръг около детето.
 

При какви проблеми родителите се обръщат най-често към мен

Най-често родителите търсят консултация при следните проблеми:
 • Проблеми във взаимоотношенията родител-дете.
 • Проблеми във взаимоотношенията с другите деца.
 • Конфликтни отношения между братя и сестри;
 • Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла, детска градина, училище, раждане на брат/сестра.
 • Агресивно, автоагресивно или твърде инхибирано поведение.
 • Тревожни, депресивни или страхови състояния при децата.
 • Трудности, свързани с развод или раздяла на родителите.
 • Трудности, свързани с тежка загуба, в следствие на смърт, тежко заболяване, заминаване за дълго време, изоставяне.
 • Енуреза/ Енкопреза (изпускане по малка/ голяма нужда), често в следствие на някой от горе-описаните проблеми.
 • Хиперактивност и нарушено внимание.
 • Трудности в храненето (отказ от храна или преяждане)
 • Противопоставящо се поведение, тръшкане,истеричен плач, детски страхове, лъжи, нежелание да се спазват граници, правила, да се учи
 • Пристрастяване към технологиите на модерното време.
 • Детето Ви е по-срамежливо, неуверено и му липсва самостоятелност;
 • Проблеми със съня;
 • Психосоматични състояние и симптоми;
 • При смяна на местоживеене или училище и др.
Методите, които използвам съчетават различни подходи като когнитивно поведенчески, психодинамичен и екзистенциален. Те варират в зависимост от индивидуалните потребности и цели на всяко едно дете. Чрез терапевтичния процес, вашето дете ще развие своите комуникативни умения, ще развие чувство за доверие, както и ще се научи как да се справя с трудните ситуации и емоции. Ползата от това включва подобряване на взаимоотношенията на вашето дете със семейството и приятелите, както и предоставяне на възможност на детето да се съсредоточи отново върху ученето, ежедневните си навици и да изживее своето детство по-възможно най-пълноценния начин.
Ако имате въпрос, използвайте контактната форма в раздел „Контакти“.
Покажи повече Покажи по-малко
Онлайн консултиране
Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряват пълна конфиденциалност на споделената информация.
Психологично консултиране за фирми и служители
Фирмите и организациите също могат да се възползват от психологическо консултиране, за да успеят да намалят стреса и тревожността на работното място, да подобрят комуникацията със служителите и отделните звена.
Семейно консултиране
Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в която всички елементи си влияят взаимно.