Психологично консултиране за фирми и служители

Фирмите и организациите също могат да се възползват от психологическо консултиране, за да успеят да намалят стреса и тревожността на работното място, да подобрят комуникацията със служителите и отделните звена в организацията, както и да подобрят работата и да подкрепят своите служители.
Организационното консултиране цели да подпомогне създаването на работна среда, в която служителите могат да бъдат по-успешни, и да повишат способността на организациите да увеличат своята производителност и ефективност.
Едно от най-ефективните решения, е фирмата/организацията да включи в структурата си опцията за психологично консултиране, като грижа за служителите си.
 

Ползи от психологическата подкрепа на работното място:

 • Повишаване на производителността,ефективността,креативността;
 • Подобряване на работния климат в екипа и междуличностните отношения;
 • Чувствително понижаване на нивото на професионален стрес;
 • Намаляване на конфликтни ситуации и служители с агресивно или конфликтно поведение
 • Намаляване на отсъствията и болничните дни; 
 • Намаляване на текучеството на персонал;
 • Повишаване на лоялността на служителите;
 • Повишаване на работната мотивация;
 • Ръководителите на екип имат на разположение компетентен психолог, който им помага при вземане на важни решения, касаещи характера, потенциала и степента на надеждност на кандидатите;
 • Компанията пести финансови и човешки ресурси, използвайки външен експерт по човешко поведение, а същевременно разполага с опитен кадър;
 • Компанията разполага със гледната точка на външен специалист, който може да даде ценна обратна връзка за вътрешните процеси
 • Създава се репутация на работодател, който се грижи за своите служители. 

Други Услуги

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната...

Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в...

Онлайн консултиране

Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряв...