Индивидуално консултиране

Индивидуалното психологично консултиране  е насочено към хора, които нямат сериозни психиатрични проблеми или отклонения, но в същото време се нуждаят от психологическа помощ по повод проблеми във взаимоотношенията с околните, затруднения в адаптирането към житейските промени, преживяват лични емоционални кризи, страдат от ниска самооценка и неувереност, имат трудности при взимане на решения и др.
В процеса на консултиране се открива ново виждане на проблемите, възможностите и потенциалните способности, както и разширяването на мирогледа на индивида.
Клиента научава неща за себе си, света и другите, които подпомагат потенциала и изпълват дефицитите, които неимоверно всеки един притежава, до определени граници.

При посещение при мен в кабинета ще получите: разбиране, обективност, конфиденциалност,  неосъждане, приемане без предразсъдъци, емпатия-грижа съчувствие, топлота.

В кабинет „ Нова възможност” се извършват консултации при:
 
 • депресия
 • тревожни състояния
 • емоционална нестабилност
 • неувереност
 • раздяла, загуба
 • проблеми в семейството
 • проблеми на работното място- стрес, липса на мотивация
 • емоционална зависимост
 • проблеми в общуването
 • нерешителност
 • паник атаки
 • психосоматика
 • BurnOut – професионално прегаряне
 • личносттно развитие
 • ниска самооценка
 • взаимоотношения родител – дете
 • трудности при справяне с проблеми и др.

Други Услуги

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната...

Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в...

Онлайн консултиране

Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряв...

Групова терапия

Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа...