Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в която всички елементи си влияят взаимно. Всяка промяна в един елемент има за следствие промяната на системата.
Болест,раждане развод- тези човешки събития, понякога тъжни, понякога весели, имат ефект върху всички членове на семейството.
Когато в едно семейство има конфликти, то общуването между неговите членове се затруднява.
Хората, които преди са чувствали привързаност, любов, близост помежду си, започват да премълчават факти, които ги тревожат, да не споделят преживяванията си, да крият страданието си, да изпитват враждебност един към друг.
Подобна ситуация разстройва функционирането не само на семейството, но на личността като цяло.

Семейното консултиране има за цел да „оздрави” взаимоотношенията между членовете на семейството, като работим върху скритите преживявания, комуникацията и разрешаването на неразбирателствата.
Работим с двама или с повече от двама членове на семейството, като зачитаме индивидуалното развитие, нуждите и автономността на всеки от семейството, за да можем да постигнем удовлетворяващи  взаимоотношения между членовете на семейството, намаляване на дистреса между брачните партньори, здраво и хармонично съжителстване.
 

Други Услуги

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната...

Онлайн консултиране

Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряв...

Групова терапия

Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа...