Групова терапия

Груповата терапия е доказан метод за ефикасна работа със себе си.
Позволява получаването на обратна връзка от останалите участници в групата.
Има преживявания, които могат да се постигнат само в група, заради специфичните механизми на груповата динамика. Откритото общуване създава дълготрайни приятелства.

Идеята за споделянето на личен проблем с непознати първоначално може да изглежда плашещо, но често хората са изненадани приятно от преживяването на груповата динамика и подкрепа, която действа много възнаграждаващо и зареждащо.
Групата дава защитено пространство, приемане, социална подкрепа и може да даде нови идеи за подобряване на трудна ситуация.
Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа в другите, да види, че не само той е страдащ, да участва в решенето на проблем и на друг, което носи възнаграждаващо усещане, и да намери отговори за себе си чрез преживяванията на другите,така човек  придобива нов арсенал от стратегии за справяне с трудностите.
Най-важното е, че груповата терапия ви помага да се освободите от нездравословни модели на взаимоотношения и социални тревоги.
И ако успеете да го направите в групата, ще успеете и в живота.
 

Други Услуги

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната...

Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в...

Онлайн консултиране

Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряв...