Онлайн консултиране

Онлайн консултациите, както и консултациите по телефона, са алтернативен вариант в психологичното консултиране. Онлайн-консултирането е съвременна, удобна и  лесно достъпна форма на психологично консултиране, което се осъществява чрез видео-връзка през вайбър или по телефон.
Онлайн-консултирането е услуга, която се провежда в удобно за вас време и място.
Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряват пълна конфиденциалност на споделената информация. 

Предимство на тази форма на консултиране е, че тя преодолява ограниченията на избор на психолог само в рамките на населеното място, в което живеете. Това ви дава по-голяма свобода в избора на специалист, на когото да се доверите.
Консултиране през онлайн-връзка позволява провеждане на сесия при извънредна ситуация на невъзможност да се посети кабинета.

Онлайн-консултирането е подходящо за хора:
  • от населени места, в които няма достъпни психологически услуги
  • които не се чувстват напълно готови или по субективни причини се притесняват да посетят специалист в неговия кабинет
  • които имат натоварен график
  • които живеят в чужбина
За провеждане на онлайн-консултация можете да запишете час през формата за контакт или по телефона.
Ако предпочитате, можете да се свържете с мен на имейл адрес: [email protected] .
Заплащането на сесиите се осъществява по банков път, а условията се договарят на първата консултация.

Други Услуги

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната...

Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в...

Групова терапия

Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа...