Услуги

Индивидуално консултиране

Индивидуално консултиране

Индивидуалното психологично консултиране е насочено към хора, които се нуждаят от психологическа помощ по повод проблеми във взаимоотношенията с околните и др.
Детско консултиране

Детско консултиране

В процеса на психологичното консултиране се ангажира и семейството на детето, изследва се семейната атмосфера и отношенията на членовете на семейството..
Семейно консултиране

Семейно консултиране

Семейното консултиране и консултирането на двойки се основава на тезата, че семейството е система, в която всички елементи си влияят взаимно.
Онлайн консултиране

Онлайн консултиране

Онлайн-сесиите, също като сесиите в кабинет, се провеждат в условия на доверителна връзка и осигуряват пълна конфиденциалност на споделената информация.
Групова терапия

Групова терапия

Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа в другите, да види, че не само той е страдащ
Психологично консултиране за фирми и служители

Психологично консултиране за фирми и служители

Фирмите и организациите също могат да се възползват от психологическо консултиране, за да успеят да намалят стреса и тревожността на работното място, да подобря...